ZÁRUKY SPOLEČNOSTI BUILDING COMPANY VŮČI AGENTURNÍM ZAMĚSTNANCŮM

Všichni agenturní zaměstnanci mají řádnou pracovní smlouvu uzavřenou se společností BUILDING COMPANY.
Všichni agenturní zaměstnanci mají výplatní den 15. v následujícím měsíci (nebo jiné výplatní datum podle zaměstnavatele).
Proaktivním přístupem ke všem agenturním zaměstnancům zvyšujeme spokojenost a loajalitu zaměstnanců a pomáháme snižovat fluktuaci a nemocnost.

BUILDING COMPANY je připravena poskytovat své služby v požadované kvalitě a má zájem navázat dlouhodobou spolupráci s každým zaměstnancem.

Zaměřujeme se na dlouhodobou spolupráci v trojstranném vztahu.